Forandringsteori

For at Voices-projektet skal kunne få styrken til at skabe varige forandringer for den primære målgruppe, skal indsatsen bygge på effektive holdningsbearbejdende teknik­ker. En sådan kombination vil kunne sandsynliggøre, at målgruppen går fra tanke til handling. Derfor kobler projektet nye værktøjer, information samt et øget fokus med Social Norms Marketing-principper. Social Norms Marketing-principperne om ærlighed og kommunika­tion i øjenhøjde synes at være et passende kommunikationsgreb i forhold til emnet og særligt en gruppe, der er sårbar og isolerer sig. De har paraderne oppe. Der skal derfor trædes varsomt og projektet bygger på en kommunikationsstrategi med et positivt hovedbudskab. Strategien bygger på indsigten om, at projektet skal resonere i den pri­mære målgruppe og føles som en stemme, der kommer fra målgruppen selv. Vi vil med projektet ’Voices’ præsentere en stærk, national fortælling om, at der er plads til alle i fællesskabet, og at det digitale værktøj giver dig en forlomme til positive og nære fællesskaber. Projektet bygger på stemmer fra rollemodeller, den primære målgruppe kan spejle sig i og stemmerne skal tale i øjenhøjde med gruppen af unge.